Danh sách Ninja

IBIKI

Chỉ số

  • Sức mạnh : 3.3
  • Trí lực : 1.8
  • Nhanh nhẹn : 2.1

Độ hiếm

Giới thiệu

Ibiki Morino là giám khảo thứ nhất của cuộc thi Chunin. Ông là đội trưởng đội tra tấn và thẩm vấn của Anbu (Ám Bộ).

Kỹ năng

Top