Danh sách Ninja

LEE

Chỉ số

  • Sức mạnh : 2.2
  • Trí lực : 1
  • Nhanh nhẹn : 1.7

Độ hiếm

Giới thiệu

Lúc đầu, Lee không có khả năng sử dụng nhẫn thuật hay ảo thuật, cậu hay bị bạn bè chế nhạo, tuy chỉ có thể dùng thể thuật khi chiến đấu nhưng cậu vẫn tin rằng cậu có thể trở thành 1 ninja xuất chúng.

Kỹ năng

Top