Sự kiện

Đua Top 7 Ngày

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

-= ĐUA TOP 7 NGÀY =-

 • Áp dụng cho tất cả các Máy Chủ mới mở từ ngày 28/7/2016.
 • Trong 7 ngày đầu tiên các Ninja đạt các Mục Tiêu theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng.

Ngày 1: Vua Tăng Cấp

 • Ngày 1, các Ninja tiến hành đua cấp độ Nhân Vật để nhận thưởng.
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja đạt cấp độ 24 để được nhận thưởng thêm.

Ngày 2: Sở Hữu Ninja

 • Ngày 2, các Ninja tiến hành sưu tập Ninja (càng nhiều Ninja càng tốt).
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja sở hữu 10 Ninja có thể nhận thưởng thêm.

Ngày 3: Tranh Cấp Bậc

 • Ngày 3, các Ninja tiến hành tham gia đấu xếp hạng – Cấp Bậc Chiến.
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja thuộc TOP 80 có thể nhận thưởng thêm.

Ngày 4: Nhẫn Giới Chiến

 • Ngày 4, các Ninja tiến hành tham gia Nhẫn Giới Chiến – xếp hạng sát thương đánh ngoài bản đồ Thế Giới (tính từ ngày 1 đến ngày 4).
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja có sát thương gây ra trong Quốc Chiến đạt 100.000 có thể nhận thưởng thêm.

Ngày 5: Triệu hồi Vĩ Thú

 • Ngày 5, các Ninja tiến hành tăng cấp Vĩ Thú.
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja có Vĩ Thú bất kỳ đạt Lv20 có thể nhận thưởng thêm.

Ngày 6: Hạng Nạp

 • Ngày 6, các Ninja Tham gia nạp Củ để tranh hạng. Hệ thống sẽ tính số lượng CỦ đã nạp từ ngày 1 đến ngày 6.
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja nạp đủ 500 củ có thể nhận thưởng thêm.

Ngày 7: Hạng Lực Chiến

 • Ngày 7, các Ninja gia tăng lực chiến để tiến hành tranh hạng. Tính Lực Chiến của tổng số Ninja trong các đội ở Map Thế Giới.
 • Lúc 00:00 hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng. Nhận thưởng tại Giao Diện Hoạt Động. (Click Xếp Hạng để xem thông tin chi tiết của Bảng Xếp Hạng)
 • Các Ninja có Lực Chiến đạt 20.000 có thể nhận thưởng thêm.

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.