Sự kiện

Tính Năng Hấp Dẫn Khác

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

Chợ Tài Nguyên

  • Mỗi lần mua các Ninja sẽ nhận được sản lượng tài nguyên bằng 4 giờ sản xuất của kiến trúc tương ứng.
  • Giảm số củ khi tiêu phí trong chợ.

 • Ví dụ: Viện Nghiên Cứu mỗi giờ sản xuất được 810 Chakra. Khi mua ở Chợ Tài Nguyên sẽ nhận được số Chakra trong 4 giờ sản xuất (810 x 4 = 3240 Chakra)

Phó Bản Tinh Anh

  • Khi các Ninja hoàn thành phó bản Khó sẽ nhận thêm mảnh Ninja làm phần thưởng.

Chợ Đen

  • Chợ đen sẽ được bổ sung thêm 2 Ninja mới là Young Obito và Itachi Uchiha vào danh sách bán ở chợ.
  • Tạo mới có thể chiêu mộ nhiều Ninja trong ngày.

 

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.