Sự kiện

Code Naruto Truyền Kỳ

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

Hội đồng Kage xin thông báo Code Ra Mắt Chính Thức sẽ có mặt vào lúc 09:00 ngày 14/07/2016 đến khi nào code được phát hết.

Webgame Naruto Truyền Kỳ

Phần Thưởng

QuàPhần thưởngKênh Phát
Code Tân Thủ Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x2
--
Code Fanpage CB Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x5
Fanpage
Code Fanpage1 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x5
Fanpage
Code Fanpage2 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x5
Fanpage
Code Fanpage3 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x5
Fanpage
Code Fanpage4 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Củ Khóa (50) x5
Fanpage
Code VIP 1 360Play Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja x3
360play
Code VIP 2 360Play Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja x3
360play
Code VIP 3 360Play Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja x3
360play
Code VIP 4 360Play Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja x3
360play
Code VIP 5 360Play Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360play
Code VIP 6 360Play Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5
360play
Code VIP 7 360Play Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x3
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5
360play
Code VIP 8 360Play Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x30
Thuốc Thể Lực (50) x5
Củ Khóa (50) x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x10
360play
Code VIP 1 360game Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360game
Code VIP 2 360game Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360game
Code VIP 3 360game Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360game
Code VIP 4 360game Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360game
Code VIP 5 360game Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x5
Thuốc Thể Lực (50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
360game
Code VIP 6 360game Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5
360game
Code VIP 7 360game Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x3
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5
360game
Code VIP 8 360game Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x30
Thuốc Thể Lực (50) x5
Củ Khóa (5) x5
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x10
360game
Code VIP zingme Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x5
Củ Khóa(50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
Zingme
Code VIP zingme 1 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Củ Khóa(50) x5
Mảnh Haruno Sakura x30
Zingme
Code VIP zingme 2 Phiếu Bạc (10k) x5
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x20
Củ Khóa(50) x5
Mảnh Gaara x30
Zingme
Code CSM Phiếu Bạc (10k) x3
Lúa (5k) x3
Gỗ (5k) x3
Phiếu Thưởng x5
Củ Khóa(50) x2
Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3
--

Lưu Ý

  • Code sẽ hết hạn vào lúc 23h59 ngày 31/08/2016. Khuyến khích các Ninja nhận Code sớm hãy nhập ngay để tránh trường hợp quên nhập code.
  • Chương trình sẽ kết thúc sớm nếu số lượng code được phát hết.
  • Mỗi loại Code các Ninja chỉ sử dụng được 1 lần/ZingID.

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.