Tin tức

Code Update Naruto Truyền Kỳ

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

Hội đồng Kage xin thông báo Code update sẽ được phát từ 09:00 --> 24:00 liên tiếp 3 ngày tại 360play .

Webgame Naruto Truyền Kỳ

Phần Thưởng

QuàPhần thưởngKênh Phát
Code Update ngày 03.11Phiếu Bạc (200k) x3
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x3
360play
Code Update ngày 04.11Phiếu Bạc (200k) x3
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x3
360play
Code Update ngày 05.11Phiếu Bạc (200k) x3
Lúa (5k) x5
Gỗ (5k) x5
Phiếu Thưởng x10
Thuốc Thể Lực (50) x3
360play

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.

Top