Tin tức

Máy chủ Naruto Truyền Kỳ ngày 14/07/2016

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

Mở máy chủ mới Naruto 01 vào 09:00 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 02 vào 09:15 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 03 vào 09:45 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 04 vào 10:30 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 05 vào 13:30 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 06 vào 15:15 thứ năm ngày 14/07/2016.

Mở máy chủ mới Naruto 07 vào 19:00 thứ năm ngày 14/07/2016.

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.

Top