Cẩm Nang

Viện Nghiên Cứu & Khoa Kỹ

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.

Khoa Kỹ

  • Hoàn Thành Nhiệm vụ chính tuyến Chiến Dịch – Chương 3 “Rừng Làng Lá” - Ải “Quyển Thiên Địa”
  • Mỗi loại Khoa Kỹ sẽ tương ứng với một công dụng khác nhau trong suốt quá trình tham gia Naruto Truyền Kỳ.
  • Đầu tư và nghiên cứu để nâng cấp Khoa Kỹ đó


Viện Nghiên Cứu

  • Hoàn Thành Nhiệm vụ chính tuyến Chiến Dịch – Chương 4 “Kỳ Thi Chính Thức” - Ải “Thiên Tài Chăm Chỉ”.
  • Tạo Chakra mỗi giờ dùng làm nguyên liệu tiến cấp Vĩ Thú.
  • Cấp của Viên Nghiên Cứu phụ thuộc vào cấp của Sảnh
  • Có thể dùng Củ mua thêm Chakra thông qua Chợ Tài Nguyên, sản lượng mua được sẽ x2 so với số Chakra Viện Nghiên Cứu làm ra trong 1h.


Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.

Top