Danh sách Ninja

KIN

Chỉ số

  • Sức mạnh : 2.7
  • Trí lực : 1.95
  • Nhanh nhẹn : 3

Độ hiếm

Giới thiệu

Kin Tsuchi là một Kunoichi (từ chỉ ninja nữ) thuộc làng Âm Thanh và là thành viên của Đội Dosu, tham gia kì thi Chūnin dưới sự chỉ đạo của Orochimaru nhằm kiểm tra thực lực của Uchiha Sasuke.

Kỹ năng

Top