Sự kiện

Quà Tăng Cấp

[NA.360GAME.VN]

Hội đồng Kage hoan nghênh các Ninja đã đến với Webgame Naruto Truyền Kỳ.

-= QUÀ TĂNG CẤP =-

Tăng cấp nhận thưởng

  • Tăng cấp Ninja nhận thưởng theo mốc

CấpPhần Thưởng
10 Củ Khóa (50) x2
Phiếu Bạc- Trung x3
Ramen x10
Thuốc Thể Lực x2
20 Củ Khóa (50) x2
Phiếu Bạc- Trung x5
Ramen x10
Thuốc Thể Lực x2
Phiếu Thưởng x5
30 Củ Khóa (50) x2
Phiếu Bạc- Trung x7
Ramen x10
Thuốc Thể Lực x2
Phiếu Thưởng x5
35 Củ Khóa (50) x3
Phiếu Bạc- Trung x9
Ramen x15
Thuốc Thể Lực x2
Phiếu Thưởng x5
40 Củ Khóa (50) x3
Phiếu Bạc- Trung x11
Ramen x15
Thuốc Thể Lực x2
Phiếu Thưởng x5
45 Củ Khóa (50) x3
Phiếu Bạc- Trung x13
Ramen x15
Bụi Phụ Ma - Tinh x1
Phiếu Thưởng x10
50 Củ Khóa (50) x4
Phiếu Bạc- Trung x15
Ramen x15
Bụi Phụ Ma - Tinh x1
Phiếu Thưởng x10

Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Ninja có được thời gian vui vẻ với Naruto Truyền Kỳ - Webgame Ninja Đại Chiến.