Sự kiện

Thể Lệ

Thời gian:

    • Bắt đầu: 14:00 ngày 13/01/2017.
    • Kết thúc: 23:59 ngày 12/02/2017.

Nội dung:

Hoạt động chính:

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA GUNNY =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA MU ĐẠI THIÊN SỨ =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA THÔNG THIÊN TÂY DU =-