Sự kiện

Ưu đãi khi chơi MU Đại Thiên Sứ

Các Ninja khi tham gia chơi game MU Đại Thiên Sứ sẽ nhận được nhiều quà tặng và vật phẩm vô cùng hấp dẫn như: Đá Tinh Luyện Thần Khí, Rương kundun, Thẻ Dẫn Đầu Magic Gladiator, Thẻ Dẫn Đầu DarkLord...

Thời gian:

    • Bắt đầu: 14:00 Ngày 13/01/2017.
    • Kết thúc: 23:59 ngày 12/02/2017.

Quà tặng MU Đại Thiên Sứ

Điều kiện nhận thưởng:
  • Các Ninja có nhân vật tại game Naruto Truyền kỳ và có nhân vật ở game Mu Đại Thiên Sứ sẽ nhận được phần thưởng:
Phần thưởng nhận được ở MU Đại Thiên Sứ
Quyển hồi thành x10
Ngọc Bless x10
Ngọc Soul x10
Thuốc x2 exp x2

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.

  • Các Thánh Giả có nhân vật tại game MU Đại Thiên Sứ và có nạp củ vào game Naruto Truyền Kỳ tính đến 23:59 ngày 12/01/2017 sẽ nhận được phần thưởng:
Số Củ nạp tại game Naruto Truyền KỳPhần thưởng nhận được ở MU Đại Thiên Sứ
Nạp tích lũy đạt 10.000 Ngọc Bless x20
Ngọc Soul x25
Thuốc x2.5 exp x10
Ngọc Life x20
Viên thú cưỡi-sơ x20
Nạp tích lũy đạt 50.000 Ngọc Bless x25
Ngọc Soul x10
Ngọc Life x5
Thuốc x2.5 exp x1
Bùa tăng tốc độ đánh x1
Bùa tấn công x3
Hộp Angel x1
Viên thú cưỡi-sơ x20
Nạp tích lũy đạt 100.000 Ngọc Bless x25
Ngọc Soul x10
Viên thú cưỡi-Cao-Thường x5
Bùa tăng tốc độ đánh x5
Thuốc x2.5 exp x3
Ngọc Life x20
Hộp Angel x1
Nạp tích lũy đạt 300.000 Ngọc Bless x25
Ngọc Soul x15
Viên thú cưỡi-Cao-Thường x5
Thuốc x2.5 exp x3
Bùa tăng tốc độ đánh x5
Ngọc Life x20
Hộp Angel x1
Nạp tích lũy đạt trên 300.000 Ngọc Bless x25
Ngọc Soul x20
Viên thú cưỡi-Cao-Thường x5
Thuốc x2.5 exp x3
Bùa tăng tốc độ đánh x5
Ngọc Life x20
Hộp Angel x1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.

Lưu ý:

  • Chỉ được chọn 1 trong 2 game (Naruto Truyền Kỳ hoặc Bách Chiến Vô Song 3) để đăng ký nhận thưởng MUDTS.
  • Cho phép nhận tích luỹ các mốc quà.
  • Chỉ cho đăng ký và nhận 1 lần duy nhất.