Sự kiện

Ưu đãi khi chơi Thông Thiên Tây Du

Các Ninja khi tham gia chơi game Thông Thiên Tây Du sẽ nhận được nhiều quà tặng và vật phẩm vô cùng hấp dẫn như: Rương Đồ Vàng-Thiên Kiếp, Hộp Hình Thiên Lệ, Cưỡi-Liệt Địa Long Tê...

Thời gian chương trình

 • Bắt đầu từ: 14:00 ngày 13/01/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 12/02/2017

Gói hỗ trợ theo mức nạp

 • Đối tượng nhận thưởng: Tất cả người chơi tại Game Naruto Truyền Kỳ.
 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tài khoản tham gia nhận thưởng có nhân vật tại Game Naruto Truyền Kỳ.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại các Máy Chủ Thông Thiên trước khi đăng kí nhận thưởng.
 • Game nhận thưởng: Nhận thưởng tại Webgame Thông Thiên Tây Du.
 • Phần thưởng:
  • Tuỳ theo mức nạp của người chơi tại Game Naruto Truyền Kỳ (tính đến thời điểm 23:59 ngày 12/01/2017) sẽ nhận được phần thưởng từ Webgame Thông Thiên Tây Du.
Mức NạpTên Phần ThưởngSố LượngTính Chất
Chưa nạp ( chỉ có nhân vật ) Thẻ 500 Vàng Khóa 1 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 1
Đá Cường Hóa 50
Hộ Tống Lệnh 20
Thuốc x3 EXP 2
1 - 10.000 Thẻ 1000 Vàng Khóa 2 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 2
Rương Đồ Cam-Thiên Kiếp 5
Hộ Tống Lệnh 50
Thuốc x3 EXP 5
10.001 - 100.000 Thẻ 10000 Vàng Khóa 1 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 5
Rương Đồ Vàng-Thiên Kiếp 5
Đá Cường Hóa 200
Thuốc Hồi Sinh 50
Thuốc x3 EXP-Cao 5
100.001 - 300.000 Thẻ 10000 Vàng Khóa 2 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 20
Hộp Hình Thiên Lệ 100
Rương Đồ Vàng-Thiên Kiếp 5
Hộp Đá Quý Lv5 10
Thuốc x5 EXP-Cao 2
300.001 - 600.000 Thẻ 10000 Vàng Khóa 3 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 30
Hộp Hình Thiên Lệ 100
Rương Đồ Vàng-Thiên Kiếp 10
Hộp Đá Quý Lv5 20
Thuốc x5 EXP-Cao 4
Trên 600.000 Thẻ 10000 Vàng Khóa 5 Khóa
Thẻ 100 Vạn Bạc 50
Hộp Hình Thiên Lệ 150
Rương Đồ Vàng-Thiên Kiếp 15
Hộp Đá Quý Lv5 30
Đá Tăng Thêm 150
Cưỡi-Liệt Địa Long Tê 1
Thuốc x5 EXP-Cao 6

Lưu ý:

 • Tài khoản tham gia đăng ký nhận thưởng tại Webgame Thông Thiên Tây Du phải cùng tài khoản đã tham gia tại Game Naruto Truyền Kỳ
 • Các Ninja chỉ được chọn 1 trong 2 game (Naruto Truyền Kỳ hoặc Bách Chiến Vô Song 3) để đăng ký nhận thưởng TTTD.
 • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia nhận thưởng tại WebgameThông Thiên Tây Du một lần duy nhất.
 • Tuỳ theo mức nạp nhân vật tại Game Naruto Truyền Kỳ sẽ nhận được gói hỗ trợ tại WebgameThông Thiên Tây Du tương ứng và chỉ có thể nhận một lần duy nhất.